องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]
42 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ย. 2562 ]
43 การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 ต.ค. 2561 ]
44 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส [ 11 เม.ย. 2561 ]
45 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ไปพิสูจน์กันเอง [ 11 เม.ย. 2561 ]
46 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ [ 11 เม.ย. 2561 ]
47 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง ขออนุญาตจริงหรือเปล่า [ 11 เม.ย. 2561 ]
48 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า [ 11 เม.ย. 2561 ]
49 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกได้ [ 1 ต.ค. 2560 ]
50 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2560 ]
51 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25 ก.ย. 2560 ]
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่องการมอบอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติและอนุญาต [ 29 ก.พ. 2559 ]
53 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2559 [ 5 ม.ค. 2559 ]
54 รายงานการเงินไตรมาสที่1/2559 [ 31 ธ.ค. 2558 ]
55 ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 31 ก.ค. 2558 ]
56 ศุนย์บริการร่วม [ 2 ก.พ. 2558 ]
57 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558 [ 16 ม.ค. 2558 ]
58 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ธ.ค. 2557 ]
59 แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ - ร้องเรียน [ 1 ธ.ค. 2557 ]
60 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 28 พ.ย. 2557 ]
 
|1|2หน้า 3|4