องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง      กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่ได้
ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  จำนวน  19  กระบวนงาน

    เอกสารประกอบ ประกาศกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ