องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562

    รายละเอียดข่าว

สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย  แจ้งแนวทางในการดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทุกระดับ ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นประจำต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

    เอกสารประกอบ ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ