องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3  ประจำปีงบประมาณ 2557 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18  มีนาคม 2557 - 8  เมษายน  2557

    เอกสารประกอบ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ