องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรูเความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

    รายละเอียดข่าว

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรูเความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ตามไฟล์ัที่แนบมาแล้วนี้

    เอกสารประกอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรูเความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ