องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558

    รายละเอียดข่าว

"เงินภาษีของท่าน  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น"


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย
 ภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี 2558
* ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จะต้องยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์ ของทุกปี
*ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย  ต้องยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และชำระภาษีป้าย ภายในวันที่  31  มีนาคม ของทุกปี
*ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่  ต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ