องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่บรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เป็นพนักงานส่วนตำบล โดยสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
เมื่อวันที ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น
           บัดนี้  การสอบแข่งขันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๑. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒. ตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร    เอกสารประกอบ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ