องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

เรื่อง      กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนที่ได้
ดำเนินการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
  จำนวน  21  กระบวนงาน

    เอกสารประกอบ ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ