องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว

แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์
1. การรับและลงทะเบียนหนังสือเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
2. การเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ
3. การติดตามผลการดำเนินการ
4. การรายงานผล
5. ระบบบันทึกข้อมูล

    เอกสารประกอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ