องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว

คูามื่อสำหรับประชาชน  :  การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย

    เอกสารประกอบ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ