องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน  :  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ :  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง  :  กระทรวงสาธารณสุข

    เอกสารประกอบ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ