องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน :  การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
กระทรวง  :  กระทรวงสาธารณสุข

    เอกสารประกอบ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ