องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน  :  การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง   อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย

    เอกสารประกอบ การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ