องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ส.ค. 2559 ]
122 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ส.ค. 2559 ]
123 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 24 ส.ค. 2559 ]
124 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 18 ส.ค. 2559 ]
125 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 11 ก.ย. 2558 ]
126 ประกาศราคากลางโครงการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 11 ก.ย. 2558 ]
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 9 ก.ย. 2558 ]
128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 9 ก.ย. 2558 ]
129 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2558 ]
130 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2558 ]
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2558 ]
132 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 21 ส.ค. 2558 ]
133 แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 31 ต.ค. 2557 ]
134 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ๑ หลัง ราคากลาง ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2557 ]
135 รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ๑ หลัง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 17 ต.ค. 2557 ]
136 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 15 ก.ย. 2557 ]
137 รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ก.ย. 2557 ]
138 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2557 ]
139 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 6 ส.ค. 2557 ]
140 รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง โครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 3 [ 24 ก.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8