องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
102 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 4 ส.ค. 2560 ]
103 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 4 ส.ค. 2560 ]
104 ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 ก.ค. 2560 ]
105 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เสนอราคาวัสดุ [ 20 มิ.ย. 2560 ]
106 ขอเชิญชวน ผู้สนใจยื่นใบเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ของอบต.ห้วยแอ่ง โดยวิธีตกลงราคา [ 13 มิ.ย. 2560 ]
107 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการผู้พิการ อบต.ห้วยแอ่ง [ 5 มิ.ย. 2560 ]
108 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานฝ่ายสภา อบต.ห้วยแอ่ง [ 30 พ.ค. 2560 ]
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 17 มี.ค. 2560 ]
110 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลห้วยแอ่ง ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ถนนเลียบลำห้วยแกดำ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 22 ก.พ. 2560 ]
111 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 16 ก.พ. 2560 ]
112 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
113 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
114 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
115 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
116 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
117 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
118 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ และถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
119 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.พ. 2560 ]
120 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 26 ส.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8