องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแอ่ง [ 27 ก.ย. 2560 ]
82 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.ห้วยแอ่ง [ 27 ก.ย. 2560 ]
83 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแอ่ง [ 27 ก.ย. 2560 ]
84 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
85 ระกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
86 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเกาะลอยกุดโด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
87 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
88 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
89 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
90 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
91 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
92 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 15 ส.ค. 2560 ]
93 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
94 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
95 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนสาธารณะเกาะลอยกุดโด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
96 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
97 การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
98 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
99 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข่าวจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 15 ส.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8