องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถนนลงหินคลุก สายบ้านหมากหญ้า-โคกกุงกัง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 31 มี.ค. 2563 ]
62 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถนนดินลูกรัง เลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 31 มี.ค. 2563 ]
63 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านท่าสำราญ-ทล.23บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 30 มี.ค. 2563 ]
64 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2563 ]
65 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 จุด หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 27 มี.ค. 2563 ]
66 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำชลประทานดาดคอนกรีต หมู่ที่5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 26 มี.ค. 2563 ]
67 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 มี.ค. 2563 ]
68 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการเกษตรถนนดินลูกรัง เลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 25 มี.ค. 2563 ]
69 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อขนผลผลิตทางการเกษตร บ้านโด หมู่ที่3 บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่8 และบ้านโสทอน หมู่ที่10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 23 มี.ค. 2563 ]
70 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2563 ]
71 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่างาม หมู่ที่4 ถึงบ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2563 ]
72 ประกาศใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2563 ]
73 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนเลียบลำห้วยแกดำ หมู่ที่5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2563 ]
74 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ก.ย. 2560 ]
75 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงลำห้วยแกดำ หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยแอ่ง [ 28 ก.ย. 2560 ]
76 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ก.ย. 2560 ]
77 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ก.ย. 2560 ]
78 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ก.ย. 2560 ]
79 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 28 ก.ย. 2560 ]
80 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ต.ห้วยแอ่ง [ 27 ก.ย. 2560 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8