องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
42 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
43 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
44 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
45 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองเบ็ญใหญ่ หมู่ที่1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
46 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแอ่ง หมู่ที่2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
47 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแกดำ หมู่ที่3 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
48 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแอ่ง หมู่ที่4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
49 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแอ่ง หมู่ที่4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
50 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแกดำ หมู่ที่5 บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
51 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองดอนปู่ตา หมู่ที่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
52 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองบักแค หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
53 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองบักแซว หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
54 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ลำห้วยแอ่ง หมู่ที่9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
55 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองจอก หมู่ที่10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 จุด หมู่ที่ 5 บ้านโคกล่าม ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]
57 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถนนลงหินคลุก สายโรงเรียนบ้านโดท่างาม-โคกเสากี่ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 1 เม.ย. 2563 ]
58 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถนนพูนดินลงหินลูกรัง สายวัดโพธิ์ศรีโคกล่าม-ลำห้วยแกดำ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 1 เม.ย. 2563 ]
59 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนดินลูกรัง บ้านโสทอน หมู่ที่10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 1 เม.ย. 2563 ]
60 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรถนนลงหินคลุก สายบ้านท่าสำราญ-โคกกุงกัง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 31 มี.ค. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8