องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]
22 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]
23 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 14 ก.ค. 2563 ]
24 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีตผ่าซีก บ้านท่างาม หมู่ที่4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 20 พ.ค. 2563 ]
25 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสำราญ หมู่ที่7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 14 พ.ค. 2563 ]
26 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
27 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
28 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
29 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
30 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
31 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
32 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
33 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่8 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
34 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
35 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่1 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
36 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
37 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
38 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
39 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
40 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 เม.ย. 2563 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8