องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2564 ]
2 ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 10 พ.ค. 2564 ]
3 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 22 เม.ย. 2564 ]
4 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 22 เม.ย. 2564 ]
5 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 22 เม.ย. 2564 ]
6 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
7 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 3 มี.ค. 2564 ]
8 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนดินเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
9 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนลงหินคลุก หมู่ที่9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
10 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนดินเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่1 บ้านดอนไฮ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
11 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเสีย หมู่ที่4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
12 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
13 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
14 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประปา หมู่ที่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
15 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
16 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
17 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 13 ส.ค. 2563 ]
18 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนแสนสุข ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]
19 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโด ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]
20 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านโสทอน ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ส.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8