องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมและทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กศน.ตำบลห้วยแอ่งเพื่อจัดทำเป็น สถานที่กักคอยสังเกตอาการ LQ และสถานที่พักคอย CI ตำบลห้วยแอ่ง


กองสาธารณสุข ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างอบต.ห้วยแอ่ง รพ.สต.ห้วยแอ่ง อสม.ตำบลห้วยแอ่ง ผู้นำชุมชน ต.ห้วยแอ่ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและทำความสะอาด อาคารสำนักงาน กศน.ตำบลห้วยแอ่งเพื่อจัดทำเป็น สถานที่กักคอยสังเกตอาการ LQ และสถานที่พักคอย CI ตำบลห้วยแอ่ง ณ อาคารสำนักงาน กศน.ตำบลห้วยแอ่ง

2021-08-04
2021-08-04
2021-08-03
2021-07-23
2021-07-20
2021-06-17
2021-04-27
2021-04-01
2021-03-30
2021-03-29