องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ป้ายประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ [ 27 ส.ค. 2558 ]
2 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R [ 25 ส.ค. 2558 ]
3 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3R1 [ 25 ส.ค. 2558 ]
4 ป้ายประชาสัมพันธ์โรคเมอร์ส [ 29 ก.ค. 2558 ]
5 ป้ายประชาสัมพันธ์ไข้เลือดออก [ 28 พ.ค. 2558 ]
6 แผ่นพับประฃาสัมพันธ์ [ 25 พ.ค. 2558 ]
7 ไข้หวัดนก [ 8 ม.ค. 2558 ]
8 โรคเบาหวาน [ 9 ก.ย. 2557 ]
9 การทำปํยหมัก [ 10 มิ.ย. 2557 ]
10 การคัดแยกขยะ [ 15 พ.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2