องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
การบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) [ 20 ธ.ค. 2561 ]
2 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) [ 1 พ.ย. 2561 ]
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) [ 1 พ.ย. 2561 ]