องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหมากหญ้า ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) [ 3 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร อาหารว่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชมุนไพรอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นพันธุ์พืชโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำราญ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2563 ]
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเแลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10