องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]
2 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]
3 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]
4 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2562 ]
5 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]
6 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]
7 รายงานการเงินเดือนมกราคม2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]
8 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 6 มิ.ย. 2560 ]
9 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]
10 ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2