องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 26 พ.ย. 2557 ]
62 น้ำเสีย [ 17 ก.ย. 2557 ]
63 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 29 ส.ค. 2557 ]
64 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 7 ส.ค. 2557 ]
65 แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) [ 1 ส.ค. 2557 ]
66 ประกาศกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2557 ]
67 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 9 มิ.ย. 2557 ]
68 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาค ก และ ภาค ข [ 16 พ.ค. 2557 ]
69 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภาค ค [ 16 พ.ค. 2557 ]
70 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรูเความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) [ 22 เม.ย. 2557 ]
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลกรเป็นพนักงานส่วนตำบล(ภาค ก)และ(ภาค ข) [ 11 เม.ย. 2557 ]
72 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 และระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 11 มี.ค. 2557 ]
 
|1|2|3หน้า 4