องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม : www.huay-ang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]
22 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ต.ค. 2563 ]
23 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนดินเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่2 บ้านนาแพง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
24 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ถนนลงหินคลุก หมู่ที่9 บ้านห้วยแอ่ง ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [ 10 ก.ย. 2563 ]
25 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเรียกปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2563 ขยายไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]
26 การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 10 ก.ค. 2563 ]
27 วิธีทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ (แบบไม่มีกลิ่น) [ 9 มี.ค. 2563 ]
28 วิธีทำหน้ากากอนามัย [ 6 มี.ค. 2563 ]
29 สูตรเจลล้างมือทำใช้เองเองที่บ้าน [ 6 มี.ค. 2563 ]
30 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2563 ]
31 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 6 มี.ค. 2563 ]
32 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง สายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 28 ม.ค. 2563 ]
33 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง [ 28 ม.ค. 2563 ]
34 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]
35 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเรียกปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2563 ขยายไปจนถึงเดือน กันยายน 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]
36 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]
37 ขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ [ 29 พ.ย. 2562 ]
38 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]
39 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]
40 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4