วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านโสทอน ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านโด ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงและจัดทำไฟสามเหลี่ยมจราจร (ป้ายหยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่คัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดสถานที่ สำหรับรับโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่คัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายประจำที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเกาะลอยกุดโดก่อสร้างบันไดท่าน้ำหมู่ที่ ๑๐ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง